Dấu xưa...!

Qua rồi Những ước mơ xanh Xa rồi Đôi mắt long lanh Thơ tìm về kí ức Ta tìm ta một mình…