Mối chúa và tiền

Cả làng kéo nhau ra đình. Đám thợ xây sửa chữa mở rộng sân đình chuẩn bị cho ngày hội làng thông báo đã tóm được con mối chúa chuyên đục phá cột đình nên cả làng kéo ra xem. Khi nhìn con mối to bằng ngón tay đang ngoe nguẩy trong cái xô lão Cốc kêu lên: Vẫn không phải con mối chúa đâu!