Ai là người vợ miền Nam trong tuyệt phẩm Gửi người vợ miền Nam của Nguyễn Bính ?

Sau khi tôi đưa bài Nguyễn Bính và Lê Duẩn, có bạn điện hỏi tôi: Nguyễn Bính có hai người vợ miền Nam vậy người nào là đối tượng của bài thơ nổi tiếng Gửi người vợ miền Nam?