Tuyên Quang: Khảo sát, đánh giá ba chương trình đào tạo củaTrường Đại học Tân Trào

Ngày 12-7, Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gồm 8 thành viên, trong đó, giám sát đoàn gồm 2 thành viên, kiểm định gồm 6 thành viên đã khai mạc đợt khảo sát, đánh giá đối với 3 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào, gồm: Giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non và kế toán.