Vĩnh Phúc: Tam Đảo sơ kết mô hình "Liên kết bảo đảm ANTT giữa UBND huyện với Hội Du lịch Tam Đảo và các doanh nghiệp trên địa bàn”

Anh Tú

02/08/2022 09:32

Theo dõi trên

Sáng 2/8/2022, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình "Liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa Thị trấn Tam Đảo với Hội Du lịch và các doanh nghiệp trên địa bàn". Dự hội nghị có Thiếu tướng Tráng A Tủa – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, huyện thành phố.

trang-a-tua-1659410830.jpg

Thiếu tướng Tráng A Tủa (ảnh trên thứ 2 từ bên phải) – Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an), ghi nhận và biểu dương đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới, Thiếu tướng Tráng A Tủa nhấn mạnh:
Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;  Đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn; gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương;
 Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT ở cơ sở. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…Và thường xuyên rà soát tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hoạt động hiệu quả; thanh loại các mô hình kém hiệu quả; nghiên cứu xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm, khu đô thị, khu du lịch tập trung theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Việc xây dựng, tổ chức hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Công an.

an-ninh-tam-dao2-1659407275.jpg
Thượng tá Trần Kim San – Trưởng Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo sơ kết 3 thực hiện mô hình liên kết đảm bảo ANTT Thượng tá Trần Kim San – Trưởng Công an huyện Tam Đảo nêu rõ: Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Mô hình liên kết đảm bảo ANTT giữa UBND thị trấn Tam Đảo với Hội du lịch Tam Đảo và các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn” đến nay, nhận thức của người dân thị trấn Tam Đảo về công tác đảm ANTT được nâng cao. Minh chứng cho kết quả trên, hiện nay địa bàn thị trấn không còn tình trạng trộm cắp tài sản của khách du lịch, không còn ùn tắc giao thông, chèo kéo khách du lịch, chặt chém về giá...

an-ninh-tam-dao3-1659407275.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Kết quả của việc xây dựng mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT, tạo môi trường ổn định phát triển du lịch để xây dựng Khu du lịch Quốc gia Tam đảo văn minh, trật tự, an ninh, an toàn. Thông qua việc thực hiện mô hình, đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và người dân; đã xây dựng được quan hệ mật thiết, gắn bó giữa chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội với người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời xây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an tận tuy, vì nhân dân phục vụ.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện và duy trì “Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa UBND thị trấn Tam Đảo với Hội Du lịch Tam Đảo và các doanh nghiệp”, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Tam Đảo tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 09 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới (giai đoạn 2019-2022).

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, hội viên và nhân dân về nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

an-ninh-tam-dao1-1659407275.jpg
Biểu diễn văn nghệ

UBND thị trấn Tam Đảo, Hội du lịch và các doanh nghiệp tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, bổ sung các nội dung ký kết của Quy chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; có kế hoạch khắc phục những tồn tại, thiếu sót để “Mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự giữa UBND thị trấn Tam Đảo với Hội du lịch Tam Đảo và các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Tam Đảo” đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Đồng thời thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.