Cá bống dậm kho tiêu

Cá bống dậm là tên gọi nơi tôi ở, còn nơi khác thì gọi là cá bống trứng.