Người kết nối những trái tim

Ghi chép một số hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh-Cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định.