Góp phần tìm hiểu “Công tác đối ngoại của Vatican trên lĩnh vực văn hóa”

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên TS. Trần Phương Chi, nhóm tác giả Trần Ngọc Bảo Trâm - Nguyễn Thị Lan Anh - Trần Bảo Hà - Nguyễn Thị Tuyết Giang - Nguyễn Thị Ánh Dương - Nông Thị Ngọc Ánh - Phùng Diệu Hương (Khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao) vừa thực hiện đề tài “Công tác đối ngoại của Vatican trên lĩnh vực văn hóa”, Vanhoavaphattrien.vn trân trọng giới thiệu với bạn đọc.