Nguồn gốc Việt nhân ca và thơ lục bát

 Lời Biên tập: Được xem là một trong những bài thơ tình cổ nhất của nhân loại (có từ 2800 năm trước), "Việt nhân ca" từng gây tranh cãi trong giới học giả, nghiên cứu cổ ngữ và văn hóa nhiều nước trên thế giới. Gần đây, nhà nghiên cứu Đỗ Thành (Nhạn Nam Phi) cho công bố bài viết "Phát hiện lại Việt nhân ca" với nhiều chứng cứ thuyết phục. Đoạn cuối của bài viêt này có một chi tiết thú vị liên quan đến nguồn gốc tác phẩm và thơ Lục Bát...