Vĩnh Phúc: Dịch phát sinh ở đâu khoanh vùng dập dịch ở đó

Đó là một trong những yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tại Thông báo số 235, ngày 12/5 về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.