Cục NTBD đề nghị xử phạt các rapper viết nhạc phản cảm, xúc phạm tôn giáo

Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có công văn đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc xử lý các rapper viết nhạc có nội dung phản cảm, dung tục, xúc phạm tôn giáo.