Không được bắn nó!

Đến một vườn chuối rộng, mấy gốc cây um tùm, A nói đến nhà rồi. Bỗng tiếng chó sủa ran, từ trong nhà có bóng đen lao ra vườn chuối. Tôi hô to: ”Trộm, trộm!“ Anh bảo: “Không phải. Thằng K đến ngủ với vợ tao đấy mà!”. Tôi đuổi theo bóng đen và quát: “Bắn, bắn! “. A lại buông một câu: “Ồ không, nó đi vắng tao lại đến ngủ với vợ nó thôi”.