Khởi tố "bà trùm" cho vay lãi nặng ở Quảng Bình

Đối tượng Nguyễn Thị Hường đã cho hơn 50 người vay với số tiền trên 10 tỷ đồng, trong đó có gói cho vay với lãi suất lên đến 109%/năm.