Nhà văn Trác Diễm, dám yêu và dám sống

Dẫu sáng tác chuyên nghiệp mới 7 năm nay, nhưng Trác Diễm đã có một “gia sản văn học” không hề khiêm tốn. Chị đã có 5 tiểu thuyết, trong đó đã xuất bản 4 tiểu thuyết gồm: “Hồn lau trắng”, (NXB Thuận Hóa năm 2014), đạt Giải trẻ của Ủy ban Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; “Tiếng vọng Ma Coong”, (NXB Văn học năm 2015), giải B Văn học nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần V; “Đất khát”, (NXB Quân đội năm 2017; chuẩn bị in tiểu thuyết “Giấc hạc”.