Hà Giang: Trường Mầm non Tiên Kiều nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường MN Tiên Kiềuđược thành lập từ ngày 15/4/2004. Theo QĐ số 796/QĐ-UBND huyện Bắc Quang là một trường được tách ra từ trường PTCS Tiên Kiều.