Bắc Giang thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả khả quan

Phụng Thiên

03/12/2021 23:33

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống KTXH.

bac-giang-nam-2021-1638546064.jpg
Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước được tặng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch và là điển hình của cả nước trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Ảnh internet

 

Trong bối cảnh đó, Bắc Giang đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp thực hiện “mục tiêu kép”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ.

Bắc Giang đã tận dụng tốt cơ hội sau kiểm soát được dịch CoVid 19, nhờ đó kinh tế nhanh chóng trở lại chu kỳ tăng trưởng từ quý III, tốc độ tăng GRDP cả năm ước đạt 7,82% (cao hơn mức dự báo trước đó). Năng suất lao động tăng 4,4%. GRPD bình quân đầu người đạt 2.950 USD, tăng 3,7%, bằng 89,9% kế hoạch.

Hạ tầng các KCN, CCN, hạ tầng giao thông kết nối và các hạ tầng phụ trợ khác được quan tâm đầu tư. Các khó khăn về thị trường tiêu thụ, lao động, vốn... được tập trung giải quyết hiệu quả. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh và khá vững chắc. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 11,2%. Quy mô giá trị sản xuất đạt 300 nghìn tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch.

Giá trị sản xuất xây dựng tăng 3,1%, quy mô ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 93,7% kế hoạch.

Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2%, quy mô đạt 38.310 tỷ đồng, vượt 0,5% kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt nhiều kết quả nổi bật. Dự kiến đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 138/184 xã đạt chuẩn (chiếm 75%); 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 155 sản phẩm OCOP tăng 60 sản phẩm so với năm 2020.

Dịch vụ từng bước hồi phục, lấy lại đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,8%; quy mô đạt 42.730 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sản xuất ước đạt 34.030 tỷ đồng, tăng 9,2%, vượt 4,7% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu đạt 15,7 tỷ USD, tăng 39,8%, đạt 105,8% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế; tổng dư nợ đạt 69.260 tỷ đồng, tăng 13,8%. Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển mạnh theo hướng hiện đại.

Tổng thu cả năm ước đạt 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2020, vượt 56,1% dự toán; trong đó: thu hoạt động xuất, nhập khẩu 1.600 tỷ đồng, vượt 39,1% dự toán; thu nội địa 14.145 tỷ đồng, vượt 58,3% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 62.615 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2020, đạt 91,7% kế hoạch.

Tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 31/12/2021 ước đạt 96% kế hoạch vốn. Nhiều công trình lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH. Tích cực triển khai phát triển đô thị, trọng tâm là các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân; xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang và xây dựng huyện Việt Yên trở thành thị xã.

Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được tỉnh đặc biệt quan tâm, đổi mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 tăng 13 bậc so với năm 2019. Dự kiến đến hết năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh (quy đổi) toàn tỉnh đạt 1,26 tỷ USD; có 1.381 doanh nghiệp được thành lập. Riêng thu hút đầu tư FDI đứng thứ 10 cả nước.

 UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; đồng thời ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường quản lý, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, trong đó: tỷ lệ rác thải thu gom đạt 89,3%; thu gom được xử lý đạt 93%.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bắc Giang được triển khai chủ động, linh hoạt, ứng biến kịp thời, nhất là từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên. Bắc Giang là tỉnh đi đầu trong việc nhanh chóng điều chỉnh tổ chức thực hiện theo cách tiếp cận toàn dân, lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” và là trung tâm phục vụ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch. Bắc Giang cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch vàtriển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Dự tính đến hết tháng 12/2021, toàn tỉnh sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 98% người từ đủ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 99% trẻ em từ 15 đến duới 18 tuổi. Ước đến hết năm 2021, số bác sĩ/10.000 dân đạt 10,7 bác sĩ; tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ làm việc đạt 100%.

Các hoạt động giáo dục và đào tạo có sự ứng biến linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Toàn tỉnh tỷ lệ kiên cố hóa đạt 93,8%, tăng 2,56% so với năm 2020; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 15,4%. Dù gặp nhiều khó khăn song chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được triển khai phù hợp, hiệu quả với yêu cầu phòng chống dịch, gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thông tin, tuyên truyền được kiểm soát chặt chẽ; cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chương trình giảm nghèo của Bắc Giang được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bền vững. Đã hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo công khai, minh bạch, đánh giá đến từng hộ dân một cách nghiêm túc và không bỏ sót. Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, đạt kế hoạch. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 35.000 lao động, vượt 11,1% kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp và số người tham gia đóng bảo hiểm đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc.

 Hoạt động khoa học và công nghệ của Bắc Giang được đẩy mạnh với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và cách làm sáng tạo, trong đó quan tâm, chú trọng công tác thẩm định công nghệ và đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chất lượng đề tài, dự án hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương

Công tác xây dựng Chính quyền điện tử của Bắc Giang đạt kết quả quan trọng. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đánh giá đứng đầu cả nước. Công tác chuyển đổi số được đánh giá tích cực ở cả 3 trụ cột; trong đó Chính quyền số đứng thứ 7 cả nước; kinh tế số đứng thứ 14; xã hội số đứng thứ thứ 25; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh đứng thứ 5 cả nước. Bắc Giang xếp thứ nhất toàn quốc về Chỉ số hiện đại hóa hành chính năm 2020. Đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính sự nghiệp gắn với tăng cường phân cấp, uỷ quyền trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo điều hành chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, năng động và hiệu quả hơn; nhiều nút thắt, điểm nghẽn trên các lĩnh vực phức tạp như: bồi thường GPMB, đầu tư, xây dựng... đã được tập trung tháo gỡ kịp thời.

Công tác thanh tra, chống tham nhũng được chú trọng, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, tập trung vào những vấn đề bức xúc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh. Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kết luận sau thanh tra được tập trung chỉ đạo. Nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về công tác PCTN ngày càng được nâng cao.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo dần đi vào nền nếp. Các vụ việc phát sinh phần lớn được chỉ đạo giải quyết kịp thời; tỷ lệ và chất lượng giải quyết tăng, một số vụ việc phức tạp từng bước được thực hiện dứt điểm. Việc tổ chức thi hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đạt kết quả tích cực.

Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đối với tỉnh là rất nặng nề; các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh vẫn đạt được nhiều thành quả quan trọng. Khó khăn càng khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Vị thế, hình ảnh và uy tín của Tỉnh được khẳng định rõ nét, Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước được tặng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch và là điển hình của cả nước trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Dù không đạt kế hoạch song vẫn tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang khá toàn diện và cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước 3,78%). Công nghiệp phục hồi nhanh và vững chắc. Nông nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong sản xuất, tiêu thụ vải thiều và nông sản. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả nổi bật. Hạ tầng KTXH nhất là về giao thông, công nghiệp, đô thị được tập trung đầu tư; tiến độ thực hiện giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh, hiệu quả đầu tư công được nâng lên. Môi trường đầu tư được cải thiện; thu hút đầu tư, thu hút lao động đạt kết quả tích cực. Giá trị xuất, nhập khẩu tăng cao. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán. 

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả khả quan" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404