Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc không cách ly 7 ngày với người về từ Phú Thọ khu vực Cấp độ 1-2

Ngày 19/10, tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi ba tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc đề nghị các tỉnh không áp dụng cách ly 7 ngày đối với người dân đến/trở về từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ được xác định tình hình dịch bệnh là Cấp độ 1 - 2, (theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ). Đến nay, 3 tỉnh trên đã nới lỏng và không yêu cầu cách ly 7 ngày với người đến trở về từ tỉnh Phú Thọ.