Ca khúc “Hà Nội ngày về” - giai điệu nối tiếp lịch sử của nhạc sĩ Phạm Việt Long

VTC 9 giới thiệu ca khúc “Hà Nội ngày về”- giai điệu nối tiếp lịch sử của nhạc sĩ Phạm Việt Long