Chuyên đổi số trong xây dựng Nông thôn mới được phân tích trên Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam

Thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ra số 69 tháng 10 năm 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới".

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới được Chính phủ xác định là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

tv1-1666869908.jpg

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam ra số 69 tháng 10 năm 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới"

Vậy vấn đề này được triển khai ở Hà Nội và các địa phương trong cả nước như thế nào, bạn đọc sẽ được các chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước giải đáp qua các bài viết: "Chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh"; "Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam 2022: Chuyển đổi số để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"; "Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển Sinh Vật Cảnh"; "Phát triển Nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình làng mẫu để nâng cao giá trị gia tăng cho tằm tơ tại Yên Bái"; "Xây dựng chuỗi liên kết trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và tri thức hóa nông dân"; "Phát triển Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái: Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và định hướng phát triển của Việt Nam"; "Tài chính vi mô với giảm nghèo và phát triển nông thôn"...

Cùng với đó, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cũng đã giới thiệu những mô hình tốt cách làm hay, bài viết phản ánh về những thay đổi trong: Tư duy chuyển đổi số; Văn hóa chuyển đổi số; Kỹ năng chuyển đổi, cũng như đưa ra những kiến nghị, giải pháp thiết thực trong việc ứng dụng các công nghệ chuyển đổi số hướng tới mục tiêu xây dựng nền "Nông nghiệp sinh thái - bền vững, Nông thôn hiện đại - đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp - văn minh".

tv2-1666869988.jpg

Trong số này, Ban Biên tập cũng giới thiệu đến bạn đọc một số hoạt động do Tạp chí và Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội cùng một số cơ quan tổ chức chào mừng Ngày Quốc tế Chim Di cư 08/10; Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn với các hoạt động chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).