Nữ tướng Hồ Đề thời Trưng Vương chính sử và huyền sử (Bài 2)

"Sách “Đại Nam quốc sử diễn ca” của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toát đã diễn tả lại Cuộc khởi nghĩa và khai sinh triều đại Trưng Vương một cách sinh động, dễ nhớ: