Ẩn bạn tôi

"Ẩn bạn tôi" là một bài viết của giáo sư Douglas Pike hồi tưởng lại về chiến tranh Việt Nam trong cuốn War in the Shadows. Hình trong bài là nhà báo Phạm Xuân Ẩn tại một nhà hàng ở Sài Gòn năm 1963, có cả vợ của Pike.